Artikkel

PuudubPuudubPuudubPuudubPuudub | Apr 28 2010, 9:32 AM | Prindi
SILVET - Kommentaarid ja märksõnad
Omapoolse kommentaari lisamiseks tuleks avada soovitud märksõna;
seejärel "Lisa oma kommentaar" nupule vajutades avanebki sisetamisaken,
kuhu sisestatud tekst ilmubki vastes põhisõnastiku vaste järele rohelisena
(kui just pole kasutatud paremalt poolt mingit stiili-, eriala- vm märgendust).
 
Parempoolsete nuppude kasutamiseks tuleb eelnevalt hiirega märgistada
see teksti osa, millele soovitud märgendust soovitakse rakendada ning seejärel
nupule vajutada. Sellisel moel lisatud kommentaare saab ka hiljem muuta või
kustutada sama sisestusakna abil. Uue märksõna lisamine toimub nupuga
"Uus märksõna" all vasakul. Nupule vajutamisele avaneb esmalt lahter, kuhu
tuleks sisestada märksõna sellisel kujul nagu seda soovitakse indeksis näha.
Seejärel avaneb kommentaariaken, mille abil tuleks siis lisada vast v. kommentaar.
 
Oma poolt lisatud märksõnade kustutamine on juba pisut keerulisem. Selleks tuleks
programmis Notepad avada kasutajasõnastiku fail. Fail on laiendiga .usr ning asub
selles kataloogis, kuhu Silveti sõnaraamat installeeriti. Selles failis asuvad kõik
kasutaja poolt tehtud täiendused ning sealt on suhteliselt lihtne mittesoovitava
märksõnaga rida ära kustutada.
Seda artiklit pole veel kommenteeritud.